prohit zaposleni klicni center
 

Zgodnja telefonska izterjava terjatev

Za učinkovito izterjavo je odločilnega pomena, da z njo pričnemo zelo zgodaj. Gre za zelo zgodnjo vzpostavitev kontakta z dolžnikom, ko se s telefonsko izterjavo vključimo v proces vzpodbujanja dolžnika k plačilu takoj po valuti zapadlosti oziroma med vašim internim pisnim opominjanjem.  


Kapaciteta našega klicnega centra je praktično neomejena, operaterji delajo v dveh izmenah, po potrebi tudi ob sobotah in so dnevno sposobni preklicati večje število dolžnikov.

Največja prednost te storitve je, da v zelo zgodnji fazi ugotovite in rešite formalne dileme, ki preprečujejo plačilo,  in hkrati izboljšujete vašo dnevno likvidnost.  To vrsto izterjave imenujemo »blago« izterjavo, ki deluje po principu “kdor prvi pride, prvi melje”, saj bo dolžnik najprej plačal tistemu, ki ga najbolj opominja.

Telefonska izterjava predstavlja eno najmočnejših orodij v procesu izterjave, bodisi, da gre za zgodnjo telefonsko izterjavo ali za klasično predsodno izterjavo.

 

sestava in pregled pogodb

Predsodna izterjava

Gre za sistematično in zaporedno izvajanje posameznih korakov izterjave, kar ima psihološki učinek na dolžnika.