prohit zaposleni klicni center
 

Sodna izterjava

Po zaključenem predsodnem postopku lahko za primere, ki niso poplačani, pričnemo z izvajanjem postopka sodne izterjave tako za pravne kot fizične osebe. Prednost postopka sodne izterjave terjatev je predvsem v sodni prisili, saj dolg izterjamo neodvisno od dolžnikove volje.  


Postopek sodne izterjave se začne z vložitvijo predloga za izvršbo na sodišče, zaključi pa se, ko je dolg v celoti poplačan ali ko se ustavijo vsa predlagana izvršilna sredstva, ko dolžnik nima razpoložljivega premoženja, ki bi ga bilo mogoče rubit.

Za izvajanje procesa imamo usposobljene pravnike in zunanje odvetnike ter informacijsko podporo, ki omogoča preglednost, fleksibilnost, predvsem pa hitrejše poplačilo in večjo učinkovitost. Pridobili smo  dovoljenje Ministrstva za pravosodje RS za paketno vlaganje izvršilnih predlogov, kar nam omogoča, da naenkrat elektronsko vložimo večje število predlogov za izvršbo, pri vas pa to vpliva na optimizacijo dela pri plačilu sodnih taks.

Za aktivno komuniciranje z dolžniki v izvršilnem postopku imamo podporo v lastnem klicnem centru, ki je informacijsko podprt tudi s procesom sodne izterjave.

 

Pravdni, insolventni in zapuščinski postopki

Na željo naročnika vodimo tudi vse pravdne, insolventne in zapuščinske postopke ter vse storitve s področja dednega, stvarnega in zapuščinskega prava.

 

Pregled obstoječih spisov – izvršb v fizični obliki

Storitev je namenjena tistim, ki spise vodite še v fizični obliki oziroma imate spremljavo izterjave le delno informacijsko podprto. Omogočamo vam pregled le-teh z možnostjo vnosa v elektronski spis.

Ta storitev vključuje poleg pregleda fizičnega spisa tudi skeniranje vseh dokumentov ter prenos pomembnih podatkov iz obstoječih fizičnih dokumentov v elektronsko bazo podatkov, kjer se kreira elektronski spis. Po pregledu je izvršbo mogoče nadaljevati elektronsko. Fizična dokumentacija se lahko po pregledu opusti, saj programska aplikacija, skladno z zakonodajo, zagotavlja elektronsko arhiviranje dokumentov.

 

  • Izvensodna izterjava: 02 555 20 99
  • info@prohit.si
  • Prohit d.o.o., Tržaška cesta 37 A, 2000 Maribor
sestava in pregled pogodb

Svetovanje in izobraževanje

Z izvajanjem seminarjev in svetovanj naše naročnike seznanjamo z aktualnimi novostmi in spremembami na področju izterjave terjatev.