prohit zaposleni klicni center
 

Družbena odgovornost

V Podjetju Prohit d.o.o. se zavedamo naše družbene odgovornosti, jo sistematično izvajamo in razvijamo.

Na področju odnosa do zaposlenih nenehno skrbimo za razvoj naših sodelavcev, za njihovo dobro počutje na delovnem mestu, za ravnovesje zaposlenih med delom in njihovim zasebnim življenjem. Vlagamo v izobraževanje sodelavcev, krepimo njihovo inoviranje in jih spodbujamo k izvajanju prostovoljnega dela v drugih organizacijah.

Vlagamo v skupnost s pomočjo sponzorstev in donacij, opravljamo nadomestno delo v humanitarnih in drugih organizacijah.  Smo člani Inštituta za razvoj družbene odgovornosti IRDO (www.irdo.si) in skupaj z njimi izvajamo različne družbeno odgovorne akcije.

Zavedamo se naših vplivov na okolje, zato varčujemo z energijo, ločujemo odpadke, poslujemo čim bolj elektronsko in zmanjšujemo naš ogljični odtis s spodbujanjem zaposlenih za uporabo javnih prevoznih sredstev in koles.

Skrbimo za razvoj in uspešnost naših strank, skupaj z njimi razvijamo nove izdelke in storitve za racionalizacijo postopkov ter večanje učinkovitosti delovnih procesov. Naše naročnike redno obveščamo o novostih z našega področja dela ter jim posredujemo aktualne informacije, potrebne za njihovo delo in razvoj. Dobaviteljem redno plačujemo obveznosti v dogovorjenih rokih in si skupaj z njimi prizadevamo za skupni razvoj ter krepitev družbene odgovornosti.

Zavedamo se, da smo vsi soodvisni in vpeti v okolje, v katerem delujemo, zato imamo do njega in vseh naših partnerjev spoštljiv odnos.

Delujemo po načelih družbene odgovornosti – poslujemo pošteno, transparentno, etično, smo pristojni za naše področje dela, spoštujemo interese deležnikov, vladavino prava ter mednarodne norme in človekove pravice.

  • Izvensodna izterjava: 02 555 20 99
  • info@prohit.si
  • Prohit d.o.o., Tržaška cesta 37 A, 2000 Maribor
sestava in pregled pogodb

Predsodna izterjava

Gre za sistematično in zaporedno izvajanje posameznih korakov izterjave, kar ima psihološki učinek na dolžnika.